Ukens Quicktip uke 9 – Mental Trening

Mental trening

Det mentale er viktig med alt vi gjør, så å tenke positivt over din egen prestasjon er viktig. Det er selvsagt viktig å være ærlig med seg selv, og analysere hva man gjør – men her er ukens tips:

Når du er ferdig med å skyte en stage, observer treffene dine. Samsvarer de med hva du mente siktebildene viste?

Ved Mike (bom) og NS (no shoot), observer hva du har gjort, skriv det gjerne ned i en notatblokk om du behøver det for å huske. I dette notatet, skriv:

  • Hva gikk bra?
  • Hva kunne gått bedre?
  • Hvilke momenter mestret du?
  • Hvilke momenter feilet du på?
  • Var siktebilde og treff slik du forespeilet deg?

Når dette notatet er ferdig, lukk boken – fokuser på neste stage. Ikke tenk på forrige stage, du kan ikke gjøre om på ditt resultat.

 

Husk – på konkurranse skal du prestere, på trening skal du perfeksjonere

 

Joakim
Hitfactor.no

Posted in Quicktips, Tørrtrening, Trening.

Joakim

Joakim er en av initiativtakerne til Hitfactor, og startet Hitfactor i 2014.
Joakim har skutt IPSC siden 2013, og holder seg normalt sett i Production-divisjonen.
Han liker også å hjelpe nye skyttere, så har du noen spørsmål, kontakt han gjerne om det er på banen, facebook eller epost.