Ukens quicktip, uke 38 – Svinger

Svinger

Vi i Hitfactor har laget en quicktip om hvordan skyte svinger. Svinger er kanskje den proppen i IPSC som framprovoserer mest følelser hos skytterne. Noen blir stresset mens andre forblir rolig når det er en svinger på en stage.

Vi har observert forskjellige teknikker på matcher. Noen skyter så mange skudd som mulig mot svingeren og håper at det er noen treff mens andre skyter kun to rolige og kontrollerte skudd mot svingeren hvor treffene sitter midt i alfaen.

Det er i hovedsak to svingere som er på matcher, det er sidesvinger (stopp svinger) og toppsvinger.

 

Sidesvinger (stopp svinger)

Fordelen med sidesvingere er at den stopper før den beveger seg igjen.

Sidesvinger kan skytes på en visning. Siktepunktet på svingeren varierer med hastigheten på svingeren, men som en tommelfingerregel skal det sikte i Charlie på skiven.

 

Sikte punkt når svingeren er på vei ned mot stoppunktet. Klokken seks i Charlie sonen.

skjermbilde-2016-08-19-kl-17-33-05

Treffpunkt i skiven

skjermbilde-2016-08-19-kl-17-33-40

Siktepunkt når skiven er på vei opp igjen. Klokken 12 i Charlie sonen.

skjermbilde-2016-08-19-kl-17-34-27

Treffpunkt i skiven

skjermbilde-2016-08-19-kl-17-34-54

Splittiden på skuddene på svingeren vil variere med hastigheten, men de vil som regel ligge rundt 0,35-0,45 sek, avhengig av hastighet og avstand.

Det er derfor viktig å være tålmodig med skuddene på svingeren og ha kontroll på siktepunktet i forhold til svingerens bevegelse.

 

Toppsvinger

Fordelen med toppsvingere er at den synlig i nesten hele banen sin når den først er satt i gang. Graden av synlighet vil varierer med hastigheten, hardcover og plassering av skiven på svingeren.

Toppsvinger bør skytes ett skudd per retning. Siktepunktet på svingeren vil variere med hastigheten på svingeren, men som en tommelfingerregel skal det sikte i Charlie på skiven i forkant (klokken 1/2) av den veien svingeren beveger seg. Siktepunktet bør være ca. 20 cm over hardcoveren. Men dette vil også variere i forhold til hvor mye av skiven som er synlig.

 

Siktepunkt når svingeren er på vei fra venstre mot høyre, skiven er ca. 45°.

skjermbilde-2016-09-09-kl-20-45-51

Treffpunkt i skiven

skjermbilde-2016-09-09-kl-20-46-05

Siktepunkt når svingeren er på vei fra høyre mot venstre, skiven er ca. 45°.

skjermbilde-2016-09-09-kl-20-47-09

Treffpunkt i skiva

skjermbilde-2016-09-09-kl-20-47-47

 

Posted in Ukategorisert.

Espen