Ukens Quicktip uke 12 – Reise med fly til stevner i Norge og verden

Reisetips

Flere og flere skyttere deltar på matcher rundt i Europa og verden forøvrig. Vi i hitfactor.no har derfor samlet tips angående reiser med fly til stevner. Før du reiser bør du alltid søke oppdatert informasjon. Informasjon kan endres fortløpende og vi publisere dette tipset med forbehold om feil.

 

Påmelding til match

I forbindelse med påmelding til matchen bør du få tak i matchinvitasjon. Ofte er det et krav at denne er skrevet ut i forbindelse med innførelse av våpenet i det landet du skal til. Sjekk påmeldingsinformasjon, internettside, eller hør med de som organiserer matchen.

quick tips - reise_match invitasjon

Eksempel på matchinvitasjon

 

Bestilling av flyreise

Bestilling. Husk å bestille våpen med billetten. Dette gjøres enten på nettsiden i forbindelse med bestillingen eller så må dette ringes inn i etterkant av bestillingen.

 

Pass

Husk å kontrollere at passet er gyldig. Noen land krever en hvis gyldighet på passet før innreise.

 

På flyplassen

Møt tidlig opp på flyplassen. Du må være ved innsjekkingen minst 2 timer før avgangstid for å ha tid til det nødvendige papirarbeidet og sikkerhetskontroll. Du bør også planlegge med ekstra tid for bytte av fly på andre flyplasser. Husk på dette når du bestiller reise med mellomlandinger. Gå på manuell innsjekk. Informer om at du har med våpen. Ha klart våpenkort og europeisk våpenpass.

Vi har erfart ulike prosedyrer for hvordan dette gjennomføres. I Norge er innsjekk av våpen stort sett som normal innsjekk, eneste unntagelse er at bagasjen må sendes som spesial bagasje. I Tsjekkia ble en og en skytter kontrollert på et eget rom, mens i Estland var det kun normal innsjekk.

Innførsel og utførsel av våpen

Hentet fra Politiet.no – mars 2016:

Treng du å ta med deg våpen, våpendelar eller ammunisjon over grensa, må du fylle ut fråsegn om inn- og utførsel. Skal du ha med våpen til andre EØS-land kan du søkje om europeisk våpenpass. Skal du utanfor EØS, må du levere ei erklæring som gjeld inntil eitt år.

Har du registreringspliktige skytevåpen og ønskjer å ta dei med til andre EØS-land, kan det vere fornuftig å føre våpna inn i eit våpenpass slik at du slepp å fylle ut eigne skjema ved grensepasseringane. Kontakt også ambassaden i landet du skal til, eller konsulat, når det gjeld reglar om grensepassering.

Hugs at du også må ha med våpenkort for dei våpna du tek med deg. Når du søkjer ditt lokale politidistrikt om våpenpass må du leggje ved eit passfoto. Førebels er det gebyrfritt å søkje om våpenpass.

Våpenpasset gjeld i fem år.

Inn- og utførsel av våpen til og frå Norge med våpenpass kan skje utan løyve frå politiet når opphaldet er på inntil tre månader. Utlending med gyldig våpenpass må ved innførsel til Norge også dokumentere bakgrunnen for reisa, for eksempel invitasjon til stemne eller dokumentasjon på at vedkommande har tilgang til jaktterreng.

Ta med våpen til land utanfor EØS

Dersom du skal til land som ikkje er omfatta av reglane for europeisk våpenpass, må du fylle ut skjemaet ”Erklæring om midlertidig utførsel” og levere det hos tollvesen eller politi på grensa når du dreg ut av landet. Erklæringa gjeld inntil eitt år. Tilsvarande skjema skal fyllast ut i det landet du kjem til.

Når du skal heim att må du føre våpenet ut av det landet du har vore i, og inn i Norge att.

Reise til Sverige

Skal du ha med våpen på gjennomreise eller til konkurranse må dette registreres på tullverket sine internett sider. https://tid.tullverket.se/svd/

 

Reise til USA

Det må søkes om innførelse av våpen til konkurransen via dette skjema: https://www.atf.gov/resource-center/docs/atf-f-5330-3dpdf/download

Behandlingstiden kan være noe lang på disse søknadene, så sørg for at dette skjer i god tid før reise.

For innreise uten visum må du for det første ha et pass som er maskinlesbart. Er det utstedt etter 26. oktober 2005 må det dessuten inneholde biometriske kjennetegn. Med et håndskrevet pass må man søke om visum for innreise. Minst 72 timer før avreise må du dessuten søke om ESTA, som står for Electronic System for Travel Authorization og ble innført i 2009. Det gjør du ved å fylle ut ESTA-skjemaet.

 

Bagasje tips

 • Merk bagasjen med navn og telefonnummer.
 • Pass på at tingene ikke faller ut eller kan bevege seg inni emballasjen.
 • Tegn reiseforsikring for verdigjenstander og skjøre gjenstander.
 • Unngå å ta med noe som ikke er tillatt av sikkerhetsgrunner.

 

TSA-låser – til og fra USA

Hvis du vil låse bagasjen din når du reiser til eller fra USA, må du skaffe deg en TSA-godkjent lås. Hvis du bruker en annen lås, vil du ikke få erstatning dersom bagasjen din blir brutt opp under en sikkerhetskontroll.

 

Bruk hard emballasje

Det er ikke alt som egner seg til flytransport, og det må derfor beskyttes ekstra godt. Norwegian har dette som krav.

 

Norwegian.no (mars 2016)

Sportsvåpen og ammunisjon. Maks 20 kg. Våpen og ammunisjon som brukes til jakt eller i konkurranser, kan være en del av den innsjekkede bagasjen din, men siden sikkerheten kommer i første rekke, er det visse begrensninger på dette.

Vilkår som gjelder hvis du reiser med våpen:

 • Dersom du har med våpen eller ammunisjon, må du melde fra om dette i

innsjekkingsskranken.

 • Du må pakke våpenet i hard emballasje.
 • Du må fjerne forskjeftet (eller sluttstykket på en rifle) og frakte det adskilt fra våpenet.
 • Du kan ta med deg opptil 5 kg ammunisjon i uåpnet originalforpakning.

 

På forespørsel til Norwegian kundebehandler fikk vi opplyst at pistolen også skal deles og fraktes adskilt.

Priser, alle flyvninger (unntatt internasjonale langdistanseruter)

250 – 300 NOK (på nett) 350 – 450 NOK (på flyplassen)

Internasjonale langdistanseruter

400 NOK (på nett), 450 NOK (på flyplassen)

Du betaler for hvert enkelt kolli, hver vei.

 

Sas.no (mars 2016)

Skytevåpen må sjekkes inn og det tilkommer alltid en fast avgift. Når du reiser med våpen og ammunisjon må du alltid informere om

 • At du har gyldig våpenlisens.
 • At våpenet ikke er ladd.
 • At våpenet om mulig er tatt fra hverandre og hver del er pakket i egne vesker som du sjekker inn.

Ammunisjon er å betrakte som farlig gods og skal fraktes i originalforpakning som beskytter mot harde støt. Ammunisjon skal pakkes sammen med den vitale delen av våpenet eller i en separat veske som du sjekker inn. Du kan ta med maks. 5 kg ammunisjon.

Priser: 199 NOK (innenlands) eller 499 NOK (utenlands). Du betaler avgiften ved innsjekking på flyplassen.

 

Widerøe.no (mars 2016)

Jakt- og sportsvåpen

Jakt- og sportsvåpen kan tas med som innsjekket bagasje. Forhåndsregler når du skal reise med jakt- og sportsvåpen:

 • Våpenet skal alltid forevises uoppfordret ved innsjekk.
 • Sluttstykket (forskjeftet for hagler)/avfyringsmekanismen må pakkes og sendes separat fra resten av våpenet.
 • Våpnet skal ikke være ladd.

Ammunisjon er å betrakte som farlig gods og skal ligge i originalemballasjen, eller i tilsvarende emballasje der patronene er beskyttet mot friksjon, harde støt eller kan løsne. Maks 5 kilo per pakke og per person er akseptert. Løse patroner er ikke tillat.

 

Pris: 350 kr pr vei.

 

God tur

Posted in Quicktips.

Espen