Tørrtrening

Hva er tørrtrening
Tørrtrening er den billigste og en av de mest effektive måtene å bli en bedre skytter på. Alle ferdighetene utenom rekylkontroll kan tørrtrenes. Den største ulempen med tørrtrening er at du må vite hvordan våpenet oppfører seg med skarp ammunisjon. Hvordan påvirker rekylen pistolen? Hvor mye styrke må pistolen holdes med? osv.

Bli kjent med din pistol
Jeg anbefaler derfor at du blir kjent med pistolen din på skytebanen før du setter i gang med tørrtrening. Men nå det er gjort så bør tørrtrening være det som gjør deg bedre og skarpskytingen brukes til å bekrefte framgang / kontrollere at teknikken sitter

Ærlig med deg selv
Tørrtening krever at du er ærlig med deg selv. Spørsmål som; var grepet riktig? ble avtrekket tatt rett bak? må man stille seg selv underveis og korrigere hvis det er nødvendig. Detaljene er viktig å jobbe med mens man tørrtrener. Klisjéen du lurer kun deg selv gjelder virkelig her.

Sikkerhet og sted
Tørrtrening kan i prinsippet gjennomføres hvor som helst, men sørg først for at sikkerheten er ivaretatt. Kontroller at våpenet er tomt, samtlige magasin og eventuelt andre steder som det har vært ammunisjon. Ammunisjon bør ikke være til stede hvor du gjennomfører tørrtrening. I tillegg tenk på hvor du tørrtrener, ganske enkelt hvem ser deg.

Benchmarks
”Benchmarks” tidene har jeg hentet fra Ben Stoeger sin bok ”Skills and Drills”, egen erfaring samt andre kilder på internett. Tidene tar utgangspunkt i treff i A-sonen på en IPSC skive.

Øvelse 7 meter 10 meter 15 meter
Trekk 1,0 s 1,1 s 1,2 s
Splittid 0,2 s 0,2 s 0,25 s
Målveksling 0,2 s 0,3 s 0,3 s
Magasinbytte 1,0 s 1,2 s 1,4 s
Bill Drill 2,0 s 2,5 s 3,0 s
Inn/ut av stilling 5,0 s

 

Filmer til tørrtrening
Vi har laget filmer som kan brukes til tørrtrening og som er tilpasset ulike nivåer. Hver film består av 10 gjennomføringer, eventuelle rekkefølge på skiver står beskrevet i filmene.

Link til filmene

Posted in HitFactor-driller and tagged , , .

Espen